Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In
Articles
 • No country in the world is self-supporting. This very fact accounts for the reason why international trade is of vital importance to all nations around the globe. Modern world is so knit politically, economically, socially and commercially that it may safely be said that no one anywhere can remain unaffected by whatever takes place in any other part of the globe. Further, recent developments and improvements in communication and transportation have bought the remotest areas into the closest touch with each other.

  United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) was launched in 1966. Its main task was fostering world peace through trade. National diversity was seen as a barrier to international trade and indirectly therefore a threat to world peace. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (shorthand «CISG» or sometimes referred to as the Vienna Sales Conven...

  0
  0.0
  2012/07/27
  Location : Ukraine, Kiev
 • International contracts usually present a challenge to international traders. This articles gives an overview on enforceability of cross-border agreements. International contracts are still considered to be a complex and mysterious subject for lawyers who do not have experience or training in cross-border transactions. This is even more concerning for business people, to whom the basic principles of contract law, and particularly cross-border contracts, are completely unknown.

  In the case of contracts between companies from the same country (domestic contracts) the rules governing the agreement will usually be those provided by the national law of the parties and the local courts having jurisdiction in event of a dispute. The scenario changes when a contract is classified as ''international''. There are various elements that would define one as such, but the most common could be the fact that the contracting parties ...

  0
  0.0
  2012/07/01
  Location : USA, Allentown
 • Підтвердженням значної ролі звичаїв і звичаїв у міжнародній торгівлі, складності й актуальності виникаючих у зв''язку з їхнім застосуванням правових питань служить те, що ці проблеми донині активно обговорюються в ряді конгресів по арбітражу, по порівняльному праву, а також у рамках діяльності Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі , одним із завдань якої є заохочення кодифікації й сприяння більш широкому визнанню ролі звичаїв (custom) і поводження (usage).

  Звичай історично став первісною формою вираження права, що переважає в рабовласницькому й ранньoфеодальному суспільстві. Так, характер звичаєвого права носили що почали складатися в середні століття норми торговельного права. У середньовічній Європі регулювання міжнародної торгівлі за допомогою звичаїв, що одержало назву lex tercalona, мало велике значення. Закони, що приймалися тоді, у значній мірі ґрунтувалися на сформованих раніше звичаях, систематизували їх. Із другої половини ХIХ століття міжнародні порядки ...

  0
  4.5
  2012/04/27
  Location : Zimbabwe, Harare
 • Міжнародний комерційний обіг складається з багаточисленних експортно-імпортних операцій, які по своїй юридичній природі є двох або багатосторонніми угодами, тобто цивільно-правовими договорами. Оскільки ціллю експортно-імпортних операцій є, як правило, переход права власності на рухомий скрізь кордон товар до покупця, остільки в більшості випадків експортно – імпортні операції з товарами опосередковуютья договором міжнародної купівлі – продажу товарів. Як у внутрішньому комерційному обігу, так й в міжнародних комерційних відносинах, экономічна сутність й юридичний зміст договору купівлі – продажу залишаються єдиними. Тільки дві особливості, які притаманні договору міжнародної купівлі – продажу (контракту), що відрізняють його від договору внутрішньої купівлі – продажу:
  1) сторони контракту – особи, які мають комерційні підприємства в різних державах;
  2) предмет договору купівлі – продажу переміщається через державний кордон.
  Але ці особливості не внос...

  0
  4.0
  2012/02/08
  Location : Ukraine, Kiev
 • Та обставина, що ціна є однією з істотних умов договору купівлі-продажу, не вимагає коментарів. Це рівною мірою визнається всіма правовими системами, у тому числі й мусульманським правом. "У тому числі й мусульманським" тому, що мусульманське право в ряді випадків відмовляється від традиційних інститутів європейського права, зокрема відкидає банківський відсоток: лихварство по мусульманському праву неприпустимо. Але це повинно було б означати, що в мусульманських країнах не можуть існувати банки. А вони є. Є тому, що практика зуміла обійти догматичні заборони.  Проблеми виникають при визначенні ціни, способах оплати з метою виконання договору, а також у встановленні моменту, коли ціна повинна бути названа. Ціна є еквівалентом товару. Як пишуть у французькій літературі, у ціні втримуються три елементи: вартість речі, майнова вигода продавця й вартість продажу. Як правило, ціна на території певної країни пови...

  0
  4.3
  2012/01/22
  Location : Ukraine, Kiev
 • З метою уніфікації правового регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів 11 квітня 1980 року у Відні було підписано договір під назвою „Конвенція Організації Обєднаних Націй про контракти на міжнародний продаж товарів” (далі – Конвенція). Конвенція набула чинності 1 січня 1988 року. Кількість учасників Конвенції станом на 8 квітня 2007 року складалося з 70 країн.  Для України дата вступу в силу - 1 лютого 1991 року. До Конвенції зроблено досить багато застережень. Україна заявила застереження наступного змісту: «...Будь-яке положення статті 11, статті 29 або частини II цієї Конвенції, що допускає, щоб договір купівлі-продажу або його зміна або припинення угодою сторін або кожна оферта, акцепт або будь-яке інше вираження наміру відбувалися не в писемній формі, незастосовно, якщо хоча б одна зі сторін має своє комерційне підприємство в Україні».


  0
  5.0
  2011/09/02
  Location : Ukraine, Kiev
 • Розгляд спору арбітражним судом закінчується винесенням постанови про припинення арбітражного розгляду чи прийняттям арбітражного рішення. У доктрині міжнародного комерційного арбітражу загальновизнаним є принцип, згідно з яким арбітражне рішення винесене по суті спору є остаточним і підлягає невідкладному виконанню. Арбітражне рішення не може бути оскаржене до жодної вищестоящої інстанції як судове рішення. Однак повне усунення будь-якої форми контролю за арбітражним рішенням могло б призвести до виконання таких рішень, які в разі їх винесення в межах судової системи були б скасовані або змінені вищестоящим судом. У силу того, що це – форма контролю з боку державних судів, то і порядок регулювання цього інституту може бути визначений тільки на рівні законодавства кожної окремої країни. Цей інститут закріплено в національному законодавстві багатьох країн. На міжнародно-правовому рівні можуть бути врегульовані лише деякі складові цього інституту, наприклад, перелік підстав для ска...

  0
  5.0
  2011/08/09
  Location : Zimbabwe, Harare
 • Суб’єкти, які займаються поставкою товарів в інші країни, йменуються експортерами; ті ж субєкти, які закупають ті чи інші товари в інших країнах й ввозять їх в країну перебування, йменуються імпортерами. Експортни¬ми та імпортними операціями можуть займатися комерційні органі¬зації та некомерційні організації – юридичні особи, індивіду¬альні підприємці, а також діючі в публічних інтересах державні органи виконавчої влади.  В договорі міжнародної купівлі – продажу експортер виступає в якості продавця, а імпортер – в якості покупця.Як правило, продавець й покупець є резидентами двох різних держав. Однак в ст. 1 Віденської конвенції передбачено, що при визначені сфери дії не приймаються до уваги національна приналежність сторін, цивільний або торговий статус, цивільний або торговий характер договору. Вирішальну роль відіграє не приналежність контрагентов до різних держав, а ...

  0
  5.0
  2011/07/26
  Location : Ukraine, Kiev