Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In
Articles
 • Подання заяви про підбурювання до вчинення злочину з метою його викриття під час розгляду кримінального провадження дозволяє звернути увагу судді на провокацію злочину, на практику Європейського суду з прав людини з цього приводу, на необхідність її застосування, на обов'язок прокурора надати докази про відсутність провокації.

            

  Н-ському районному суду

  Кіровоградської області

  захисник обвинуваченого

   

  ЗАЯВА

  про підбурювання до вчинення злочину з метою його викриття (провокацію злочину)

   

  Європейський суд з пр...

  0
  0.0
  2016/04/11
  Location : Ukraine, Kirovograd
 • Following a conviction, many courts will slap the criminal with probation. While this is an excellent way to avoid spending an entire sentence in jail, probation can be riddled with complexities. If proper care is not taken, a defendant could be charged with probation violation and facing criminal charges all over again. In many scenarios, a defendant who is facing certain conviction will begin to look at ways in which probation can be obtained in lieu of incarceration.

  This is different from parole in which a person is released early from jail after having displayed consisted obedient behavior. Probation is literally the testing of character; a person who is given probation is released back into the free world, but it still under court supervision. They will be given specific guidelines that must be followed so ensure that they behave in a manner that is deemed appropriate by the court. These terms will include an i...

  0
  0.0
  2012/07/01
  Location : USA, Los Angeles
 • Окрім дослідження інституту стадій вчинення злочину в підручниках та посібниках з кримінального права з 1991 року в Україні вийшло друком щонайменше 34 публікації з цієї тематики, що становить 1 % від їх загальної кількості та 3,7 % від кількості публікацій з Загальної частини. Також було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: А.В. Шевчуком на тему „Стадії вчинення злочину” та Ю.В. Гродецьким на тему „Добровільна відмова при співучасті” .
  Суттєвих розбіжностей у підходах до визначення стадій вчинення злочину у літературі не спостерігається:
  „Стадії вчинення злочину – це передбачені кримінальним законом етапи готування та безпосереднього вчинення умисного злочину, які різняться між собою за характером дій, моментом їх припинення, обсягом реалізації умислу та ступенем суспільної небезпечності” – зазначається у підручнику „Кримінальне право України. Загальна частина” за редакцією П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка...

  0
  3.3
  2012/04/23
  Location : Ukraine, Kiev
 • Дослідженню інституту обставин, що виключають злочинність діяння, присвячено близько 1,6 % публікацій з кримінального права, що вийшли друком в Україні з 1991 року. Це, в свою чергу становить 5,4 % усіх публікацій, пов’язаних з тематикою Загальної частини.
  Незважаючи на відносно малу кількість публікацій з цієї тематики не спостерігається єдності в літературі щодо визначення самого терміну „обставини, що виключають злочинність діяння”. Одні автори характеризують цей термін як діяння, вчинки або поведінку:
  „При відсутності суспільної небезпеки і кримінальної протиправності такі діяння називаються обставинами, що виключають злочинність діяння.”
  „...обставини, що виключають злочинність діяння, – це передбачені КК, а також іншими законодавчими актами зовнішньо схожі зі злочинами суспільно корисні (соціально прийнятні) і правомірні вчинки, які здійснені за наявності певних підстав і виключають злочинність діяння, а тим самим і кримінальну відповідальність особи з...

  0
  4.4
  2012/03/20
  Location : Ukraine, Kiev
 • Як свідчить багатовікова історія людства, злочинність є постійним супутником його існування та розвитку. Більше того, в останні століття у переважній більшості країн спостерігається зростання рівня найбільш небезпечних злочинів.

  Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано низкою негативних чинників. негативними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдання боротьби з таким явищем. Необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім й її істотного скорочення. З цією метою вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші заходи. Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне законодавство.

  Злочини вчинюються не лише поодинці. Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Співучасть м...

  0
  4.3
  2011/12/03
  Location : Ukraine, Kharkiv
 • Як правило, поняття співучасті більшістю науковців виводилося з її законодавчого визначення. Незважаючи на те, що вони були різними в Кодексах 1960 та 2001 років, деякі автори ще до прийняття КК України від 2001 року визначали співучасть таким поняттям, яке знайшло своє відображення у новому КК: „На підставі проведеного аналізу визначається співучасть у злочині, під якою розуміється умисна спільна участь двох або більше осіб, яким властиві ознаки суб’єкта злочину, у вчиненні умисного злочину.”
  Якщо визначення поняття співучасті особливого різнобою не викликало, то у виділенні ознак цього явища та тлумаченні їх змісту виникали деякі розбіжності –як зазначав О.О. Кваша: „Інститут співучасті – це сукупність об’єктивних і суб’єктивних показників, що характеризують даний інститут кримінального права.” У літературі таким чином виділяються ознаки співучасті:
  „...дисертант, розглядаючи поняття співучасті в злочині, до його об’єктивних ознак відносить множинність суб’єктів...

  0
  5.0
  2011/11/27
  Location : Ukraine, Kiev