Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In
Articles
 • Парафування (initialing – англ.) – попереднє підписання договору, за допомогою чого, встановлюється автентичність тексту договору. Здійснюється воно за допомогою проставлення уповноваженими осіб держави своїх ініціалів у куточку кожної сторінки тексту. У кінці тексту, де зазвичай повинні бути підписи, ініціали не проставляються. Пояснюється такий порядок необхідністю уникнути від сумнівів в тому, що мало місце парафування, а не повне підписання.

  Після парафування, уповноважені особи можуть вносити у погоджений текст зміни, доповнення, лише за рішенням експонованих урядів. Тим не менше, бувають випадки коли у парафованому договорі, знаходиться наявна помилка або визнається необхідність замінити одне слово іншим, в таких випадках доповнення та зміни вносяться уповноваженими на те особами, які на полях проставляють свої ініціали .

  Положення про остаточний характер парафування здавна затвердилось у практиці держав. Його із самого початку притримувалась пра...

  0
  5.0
  2011/10/17
  Location : Ukraine, Kiev
 • У проекті статей, підготовленому Комісією міжнародного права не містилося положення про обмін документами, які складають договір. Проект відповідної статті був запропонований на Віденській конференції представником Польщі, професором С. Нахликом. На обґрунтування своєї пропозиції він вказував на те, що запропонований проект статей не охоплює, доволі таки поширеного випадку, коли держави виражають свою згоду на участь у міжнародному договорі шляхом обміну нотами.
  Для цієї пропозиції були достатньо підґрунтя, оскільки очевидно розкрила себе тенденція до більш широкого використання вираження згоди шляхом обміну нотами. Із числа договорів, опублікованих у збірниках Ліги Націй, 25% складали обміни нотами, у збірниках ООН 30%. За даними Секретаріату ООН, за перші шість років існування Організації такі угоди склали біля 40%. При цьому вони іноді й торкалися виключно важливих питань. У 1976 році, шляхом обміну листами між міністрами закордонних справ СРСР і Франції була укладена ...

  0
  4.0
  2011/07/26
  Location : Ukraine, Kiev
 • Загально кажучи – прийняття тексту уявляє собою завершення погодження змісту договору. Однак голосуючи за прийняття тексту, держава ні в якій мірі не пов’язує себе його положеннями. Встановлення автентичності тексту міжнародного договору означає, що до писаного тексту відповідного договору можна відноситись як до справжнього і вірогідного.
  В минулому діяло загальне для всіх випадків правило, яке розкривалось у тому, що договір повинен бути узгоджений лише одноголосно всіма учасниками переговорів. Однак, суттєве збільшення кількості учасників при укладенні багатосторонніх договорів викликало практику прийняття тексту більшістю голосів, оскільки досягнення одноголосності здавалось неможливим. Більше того, потребу у одноголосності не можна вважати демократичною, оскільки вона дозволяє одному або більше державам блокувати згоду абсолютної більшості учасників.
  Із врахуванням цього, Комісія міжнародного права вирішила зберегти правило одноголосності, безперечно для двост...

  1
  5.0
  2011/07/22
  Location : Ukraine, Kiev