Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Відмінність між правами та обов’язками Орендодавця та Орендаря при укладенні Договору оренди транспортного засобу без екіпажу та Договору оренди транспортного засобу з екіпажем

0
4.0
2011/07/13
Location : Ukraine, Kiev

Статті 798-805 ЦК України визначають норми, які регулюють відносини, що виникають в процесі укладання Договору про найм (оренду) транспортного засобу.
Договір оренди транспортних засобів буває двох видів:
з наданням послуг по управлінню технічною експлуатацією транспортного засобу (з екіпажем)
без надання таких послуг (без екіпажу)
Договір оренди транспортного засобу з екіпажем об’єднує у собі два види зобов’язань Орендодавця по відношенню до Орендаря, а саме:
надати транспортний засіб за плату у тимчасове користування і володіння
надати своїми силами послуги по управлінню і технічної експлуатації транспортного засобу
На відміну від вище вказаного Договору по Договору оренди транспортного засобу без екіпажу Орендодавець тільки надає Орендарю транспортний засіб за плату у тимчасове користування і володіння.
В залежності від того, орендуються транспортний засіб з екіпажем або без екіпажу, розподіляються обов’язки сторін по змісту, страхуванню транспортних засобів, а також відповідальність за шкоду, яку спричинив транспортний засіб третім особам.
По Договору оренди транспортного засобу з екіпажем на Орендодавця покладаються обов’язки:
страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена ним
нести відповідальність за шкоду, яку спричинена третім особам орендованим транспортним засобом, його механізмами, обладнанням, устаткуванням
забезпечувати своїми силами керування автомобілем і його технічну експлуатацію відповідно до цілей оренди
забезпечити відповідність екіпажу (водія) і його кваліфікації до вимог звичної практики експлуатації транспорту цього виду
нести витрати з оплати праці екіпажу (водію), а також витрати на його утримування
По Договору оренди транспортного засобу без екіпажу всі вище перераховані обов’язки несе Орендар, на нього покладається відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам транспортним засобом.

При укладені Договору оренди транспортного засобу з екіпажем Орендодавець приймає на себе обов’язок по управлінню транспортним засобом, відповідно він продовжує залишатися власником (володільцем) джерела підвищеної небезпеки. У відповідності з умовами Договору оренди транспортного засобу без екіпажу Орендар самостійно забезпечує управління транспортним засобом і є його користувачем на протязі усього терміну Договору оренди.

Крім того, варто зазначити ще одну із особливостей найму транспортного засобу з екіпажем, а саме: екіпаж транспортного засобу зобов''язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо ці розпорядження суперечать умовам Договору, використанню транспорту за призначенням, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.

Отже, знаходячись перед вибором: який вид Договору про оренду транспортного засобу обрати – з екіпажем чи без екіпажу, варто, насамперед, оцінити власні можливості щодо виконання зобов’язань у кожному з двох випадків.

Comments0