Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Конвенція ООН про контракти міжнародної купівлі-продажу товарів, як джерело міжнародної купівлі-продажу

0
5.0
2011/09/02
Location : Ukraine, Kiev

З метою уніфікації правового регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів 11 квітня 1980 року у Відні було підписано договір під назвою „Конвенція Організації Обєднаних Націй про контракти на міжнародний продаж товарів” (далі – Конвенція). Конвенція набула чинності 1 січня 1988 року. Кількість учасників Конвенції станом на 8 квітня 2007 року складалося з 70 країн.Для України дата вступу в силу - 1 лютого 1991 року. До Конвенції зроблено досить багато застережень. Україна заявила застереження наступного змісту: «...Будь-яке положення статті 11, статті 29 або частини II цієї Конвенції, що допускає, щоб договір купівлі-продажу або його зміна або припинення угодою сторін або кожна оферта, акцепт або будь-яке інше вираження наміру відбувалися не в писемній формі, незастосовно, якщо хоча б одна зі сторін має своє комерційне підприємство в Україні».Конвенція є однією з «прямих норм» міжнародного приватного права і компонентом правових систем держав-учасниць Конвенції. Отже, Конвенція завжди має пріоритет перед іншими законами та нормами держав-учасниць щодо відносин навколо контракту купівлі-продажу. Згідно зі Статтею 1 Конвенції, вона застосовується в таких випадках:1. «у контрактах на продаж товарів, що їх укладають сторони, які розташували свої підприємства в різних державах-учасницях (тобто державах-учасницях Конвенції) ».
Конвенція має пріоритет перед іншими нормами внутрішнього права. Наприклад, якщо українське підприємство укладає контракт купівлі-продажу з австрійським підприємством (обидві держави є учасницями Конвенції), то їх відносини регулюються Конвенцєю, а не, наприклад, Зводами законів про торгівлю України та Австрії. Проте сторони контракту мають можливість недвозначно виключити застосування Конвенції в угоді про вирішальну правову систему.2. «коли норми міжнародного приватного права спричиняють застосування права держави-учасниці (згідно з угодою сторін або колізійною нормою)».
Це стосується навіть випадків, коли підприємства сторін контракту не розташовані на территорії держав-учасниць Конвенції. Наприклад, якщо контракт купівлі-продажу укладають підприємство з Чеської республіки, яка є учасницею Конвенції, та підприємство з Португалії, яка нею не є, і колізійна норма або угода сторін містить посилання на право Чеської республіки, або якщо підприємство жодної зі сторін контракту не розташоване на территорії держави-учасниці, але сторони домовилися про застосування правової системи держави-учасниці як права третьої держави, то застосовується Конвенція, тому що вона є компонентом вибраної правової системи.У відповідності зі ст. 2 Конвенція не застосовна до продажу товарів, що здобувають для особистого (сімейного або домашнього) користування; з аукціону; по виконавчих виробництвах; фондових й інших цінних паперів; суден водного й повітряного транспорту, а також суден на повітряній подушці й електроенергії. Конвенція не застосовна також до договорів на виконання роботи або надання послуг (п. 2 ст. 3). Стаття 4 Конвенції обмежує її дію в деяких інших сферах, зокрема в області дійсності договору або наслідків придбання права власності.Загальні положення містять кілька важливих правових норм із області міжнародного приватного права. Мається на увазі регулювання форми угоди, що викликала найбільше число застережень, у тому числі й України. Стаття 11 сформульована в такий спосіб: «Не потрібно, щоб договір купівлі-продажу укладався або підтверджувався в писемній формі або підкорявся іншій вимозі відносно форми. Він може доводитися будь-якими засобами, включаючи показання свідків».Однак для того, щоб не порушувати волю держав-учасниць Конвенції, національне законодавство яких потребує виключно писемного зовнішньоторгівельного договору, ст. 96 Конвенції надала таким державам право на подібне вирішення даного питання, вказав, що ні ст. 11, ні п. 1 ст. 29, ні положення частини ІІ, які припускають вираження намірювання сторони не в письмовій, не застосовуються, якщо хоча б одна зі сторін має своє комерційне підприємство в їхніх відповідних державах (при цьому такі держави при підписанні, ратифікації або приєднання до Конвенції повинні зробити застереження про це), тобто в цьому випадку договір міжнародної купівлі-продажу може укладатися (змінюватися, доповнюватися) тільки у письмовій формі.У випадках, які не регулюються Конвенцією, застосовуються її «загальні принципи» та принципи правової системи, вибраної сторонами контракту або визначеної згідно з колізійними нормами (Стаття 7). Слід зауважити, що в багатьох випадках про існування Конвенції забувають, і сторони контракту згадують про це тільки під час розвязання якого-небудь конфлікту або спору. Одним з випадків, коли Конвенція не застосовується, є «відповідальність продавця за смерть або тілесні ушкодження, спричинені його товаром» (Стаття 5). Як зазначалося вище, Конвенція набула чинності для України 1 лютого 1991 року. Проте 16 квітня 1991 року, тобто через три місяці, був прийнятий Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" , у статті 6 якого не тільки передбачалася письмова форма, що в загальному не суперечило позиції України щодо Конвенції 1980 року, але також Закон не обмежувався предписанням про письмову форму й вимагав обов''язково двох підписів посадових осіб суб''єкта підприємницької й зовнішньоекономічної діяльності, що вже суперечило й Конвенції, і застереженню України. Застереженню суперечило тому, що вона стосувалася лише письмової форми, але не стосувалася підписів взагалі і їхньої кількості зокрема. Предписання про згадані підписи було настільки плутаним і неясним, що в результаті безлічі протестів ця вимога була скасована.


 


Друга частина Конвенції йменується «Укладання договору». У ній отримали нормативне закріплення порядок направлення пропозиції (оферти) та її одобрення (акцепт). Договір вважається укладеним, якщо одобрення пропозиції (акцепт) дійсно має місце.Віденська конвенція має головній принцип зобов’язального права – автономію волі сторін, в силу якої сторони за договором можуть виключити застосування Віденської конвенції в своєму договорі або відступити від будь-якого її положення або змінити будь-яке її положення. При цьому сторони договору можуть як напряму вказати, що положення Віденської конвенції до їх відносин не застосовуються, так і вибрати в якості застосовного права право держави, що не є учасником Віденської конвенції.Слід зауважити, що Віденська конвенція застосовується виключно до договорів міжнародної купівлі – продажу товарів, а її норми не регламентують інші види зобов’язальних відносин сторін в рамках міжнародного торгового обігу, зокрема Віденська конвенція не регулює відносини сторін за товарообмінними договорами. Даної позиції дотримуються й міжнародні арбітражні суди, що розглядають спори, які витікають з вищезазначених договорів.Потрібно також зазначити, що ст. 8 Віденської конвенції виходить з того, що будь-яка заява або поведінка сторін повинна розглядатися у відповідності з її намірами, якщо інша сторона мала уяву, який це намір, якщо ж подібне не наблюдається, то заява або ж поведінка сторони повинна розглядатися у відповідності з тим розумінням, яке мало би розумну особу, діючу в той якості, що й інша сторона, за аналогічних обставин.

Comments0