Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Які дані та відомості вносяться відправником у накладну CMR?

0
5.0
2011/07/26
Location : Ukraine, Kiev

Накладна не є договором перевезення, а лише підтверджує факт його існування. Форма накладної СМR Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) не визначено. Проте, Міжнародним союзом автомобільного транспорту розроблено форму накладної, що рекомендується перевізникам, експедиторам, операторам та агентам для оформлення перевезень. Однак, кожна з вказаних осіб має право розробляти та використовувати найбільш зручну для нього форму перевізного документа відповідно до законодавства своєї країни. Будь-яка форма накладної повинна містити обов’язкові та додаткові реквізити відповідно до Конвенції.

Накладна СМR повинна містити такі обов’язкові дані та відомості:
- дату і місце складання накладної
- найменування та адресу відправника
- найменування та адресу перевізника
- дату і місце прийняття вантажу до перевезення
- місце, призначене для здачі вантажу (пункт призначення)
- найменування та адресу одержувача
- прийняте позначення характеру вантажу і рід його упаковки
- кількість вантажних місць, їх спеціальне маркування та нумерацію місць
- масу вантажу брутто або кількість вантажу, виражених в інших одиницях вимірювання
- платежі, що пов’язані з перевезенням (провізні й додаткові платежі, митні збори), а також платежі, що стягуються з моменту укладення договору перевезення і до здачі вантажу
- інструкції перевізнику, що вимагаються для виконання митних та інших формальностей
- показ, що перевезення здійснюється відповідно до положень Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажу (КДПВ)

Якщо необхідно, накладна може містити додаткові дані та відомості:
- вказівку вантажовідправника, що перевантаження не дозволяється
- види та суми платежів, що оплачені відправником
- види та суми платежів, що підлягають до оплати одержувачем
- оголошену вартість вантажу
- узгоджений інтерес, протягом якого все перевезення повинно бути завершене
- суму, що являє спеціальний інтерес відправника або одержувача у доставці вантажу в узгоджений строк
- перелік документів, що передані перевізнику
- інструкцію перевізнику відносно страхування вантажу

Сторони договору перевезення можуть внести в накладну будь-які інші дані, котрі будуть визнані ними за необхідні.

Комплект перевізних документів (накладних) може складатися з буд-якої кількості екземплярів, однак перші три мають однакову юридичну силу. Інші є копіями. Кількість копій накладної визначається, як правило, кількістю державних кордонів, що їх перетинає вантаж, а також національними митними процедурами. Точна кількість копій, що оформлюються, вказується у двосторонніх міжурядових угодах щодо міжнародного автомобільного сполучення.

Відправник несе матеріальну відповідальність за повноту і достовірність усіх відомостей, вказаних у накладній. Однак перевізник у випадку виникнення збитків повинен довести, що ці збитки є виною відправника, який неправильно або неповно оформив накладну. Наприклад якщо відправник неточно вказав у накладній місце, призначене для доставки вантажу, то перевізник повинен довести і розмір збитку, і те, що збиток спричинений неправильністю наведеної у накладній адреси одержувача.

Доручення відправника іншим особам (перевізнику, експедитору, агенту, та ін.) оформити накладну не звільняє його від відповідальності за повноту і правильність складання документа.

При прийнятті вантажу перевізник зобов’язаний перевірити правильність записів, що зроблені в накладній відносно кількості вантажних місць, а також їх маркування та нумерації місць; зовнішній стан вантажу та його упаковки.

Якщо в накладній перевізник не зробив жодних вмотивованих зауважень відносно кількості вантажу та його стану, то діє презумпція того, що відомості, вказані відправником, правильні, а сам вантаж у момент його прийому перевізником знаходився в комерційно справному стані, що відповідає умовам перевезення.

Comments0