Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Що робити коли вантаж пошкоджено або втрачено?

0
0.0
2011/07/26
Location : Ukraine, Kiev

Подання претензії перевізнику не є для відправника чи одержувача обов’язковим. Якщо претензія до перевізника не подана, то особа, що понесла збитки, не втрачає право на позов.

Коли втрата або пошкодження очевидні, одержувач у момент прийому вантажу повинен зробити відповідні відмітки в накладній. В цій заяві одержувач повинен указати характер втрат і пошкоджень. Якщо одержувач прийняв вантаж без мотивованих застережень, то діє презумпція того, що перевізник здав вантаж у належній кількості та стані.

Якщо втрати та пошкодження вантажу неочевидні, відповідна заява повинна бути зроблена одержувачем у письмовому вигляді не пізніше ніж через 7 днів з дня прийняття вантажу, за виключенням неділь та святкових днів країни перебування.

Навіть якщо одержувач вчасно не зробив заяви про характер пошкоджень та втрат, то все одно він в подальшому має можливість заявити вимоги до перевізника. Однак у такому випадку одержувач повинен буде довести провину перевізника.

Конвенція не містить положень щодо можливості та строків подання претензій перевізнику у випадку повної втрати вантажу, а також тоді, коли одержувач вправі вважати вантаж повністю втраченим і вимагати за нього повне відшкодування. Зазвичай після закінчення максимальних строків доставки (вказаних у накладній або розрахованих) одержувач подає перевізнику письмову претензію, що він вправі вважати його повністю втраченим. Така норма є міжнародним звичаєм.

Прострочення по доставці вантажу може призвести до виплати відшкодування лише тоді, коли заява була зроблена в письмові й формі протягом 21 дня з дня передачі вантажу в розпорядження одержувача.

По всіх спорах, що виникають з перевезення, що підпадають під дію конвенції, позивач, крім погоджених (у договорі перевезення) сторонами судів країн-учасниць Конвенції, може звернутися до суду країни на території якої:
- відповідач має звичайне місце проживання або має місцезнаходження свого основного комерційного підприємства, або відділення, або агента, через посередництва якого було укладено договір перевезення
- знаходиться місце прийняття вантажу до перевезення, або місце, призначене для здачі

Звернення в інші суди не допускається.

Строк позовної давності для вимог, що визначаються з перевезення і підпадають під дію Конвенції, встановлюється в три роки. Строк позовної давності починається:
- у випадку часткової втрати вантажу, пошкодження його або затримки в доставці – з дня здачі вантажу
- у випадку втрати всього вантажу – з тридцятого дня після закінчення погодженого строку доставки, або, якщо він не був погоджений, з шести десятого дня після прийняття перевізником вантажу до перевезення
- в усіх інших випадках (позови про несплату або несвоєчасну сплату провізних платежів та штрафів, вимоги перевізників до вантажовласників та ін..) – після закінчення тримісячного терміну з дня укладення договору про перевезення День, коли починається строк позовної давності у строк позовної давності не зараховується.

Пред’явлення претензії в письмовій формі призупиняє перебіг строку позовної давності до того дня, коли перевізник у письмовій формі відхилив претензію та повернув додані до неї документи. У випадку часткового визнання претензії перебіг строку відновлюється тільки в тій частині претензії, що не залишається в спорі.

Строки розгляду претензій, подання відповіді й задоволення вимог за ними Конвенцією не визначені. Питання щодо того, чи сплинув строк відповіді на претензію, відносять до компетенції суду, що розглядає справу, і вирішується на підставі норм прикладеного права до умов перевезення, що не підпадають під юрисдикцію Конвенції.

Згідно із законодавством України до пред''явлення перевізникові позову, що випливає з договору перевезення вантажу, можливим є пред''явлення йому претензії. Претензії можуть пред''являтися протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій - протягом сорока п''яти днів. Перевізник повинен розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії з перевезення у прямому змішаному сполученні - протягом шести місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п''яти днів.

У разі, якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано зазначений вище строк, заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.

Для пред''явлення перевізником до вантажовідправників та вантажоодержувачів позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.

Вказаний порядок застосовується у випадку, якщо це не суперечить міжнародним договорам, згоду на обов''язковість яких надано Верховною Радою України.

Comments0