Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Поняття договору міжнародної купівлі-продажу

0
4.0
2012/02/08
Location : Ukraine, Kiev

Міжнародний комерційний обіг складається з багаточисленних експортно-імпортних операцій, які по своїй юридичній природі є двох або багатосторонніми угодами, тобто цивільно-правовими договорами. Оскільки ціллю експортно-імпортних операцій є, як правило, переход права власності на рухомий скрізь кордон товар до покупця, остільки в більшості випадків експортно – імпортні операції з товарами опосередковуютья договором міжнародної купівлі – продажу товарів. Як у внутрішньому комерційному обігу, так й в міжнародних комерційних відносинах, экономічна сутність й юридичний зміст договору купівлі – продажу залишаються єдиними. Тільки дві особливості, які притаманні договору міжнародної купівлі – продажу (контракту), що відрізняють його від договору внутрішньої купівлі – продажу:
1) сторони контракту – особи, які мають комерційні підприємства в різних державах;
2) предмет договору купівлі – продажу переміщається через державний кордон.
Але ці особливості не вносять яких – небудь змін, шодо кваліфікації договірних відносин, тому може бути зроблено висновок, що договір міжднародної купівлі – продажу (контракт) є такий самий договір купівлі – продажу, який згідно національного законодавства України й інших держав визнається самостійним інститутом договірного права, опосередковуюший операції з продажу и купівлі товарів. Розглядаючи співвідношення поняття договору міжднародної купів-лі – продажу товарів з загальним (родовим) поняттям договору купівлі – про¬дажу, І. В. Єлісєєв відмічає, що «міжднародну купівлю – продаж не можна розуміти, як простий різновид договору купівлі – продажу, однопорядковий з іншими його різновидами, які регулюються Цивільним Кодексом. Таким чином, договір міжднародної купівлі – продажу є різновидом купівлі – продажи загалом, однак його неможна розглядати в якості однопорядкового з іншими угодами, які регулюються § 1 - 6 глави 54 ЦК. Це різновид договірного типу більш високого рівня, яка базується на іншому класифікаційному критерії, ніж договори поставки, контрактації, постачання енергії та інш.» З методологічної точки зору позиція І. В. Єлисєєва в цьому питанні представляється вірною. Договір міжнародної купівлі – продажу товарів (контракт) – кон-сенсуальний, тому що зобовязання виникає з моментк досягнення сторонами згоди; оплатний, тому що покупець зобовязаний задовільнити інтерес продавця шляхом сплати певної грошової суми за товара; двосторонній, тому що кожна сторона не тільки має права, але й несе зустрічні зобовязання перед контрагентом. У Віденській конвенції поняття договору міжнародної купівлі – продаж не дається. З урахуванням загального визначення договору купівлі – продажу, закріпленого в п. 1 ст. 655 ЦК України, може бути сформульовано наступне визначення: за договором міжнародної купівлі – продажу одна сторона (продавець) передає або зобовязується передати товар, рухомий крізь державний кордон, у власність другій стороні (покупцеві), комерційне підприємство якого знаходиться на території іншої держави, а покупець зобовязується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.Дане визначення, як представляється, відповідає укладеному в вітчизняній та зарубіжній літературі й міжнародній правозастосовній практиці розумінню договору міжнародної купівлі – продажу.

Comments0