Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Підписання міжнародного договору (ad referendum)

0
5.0
2011/07/28
Location : Ukraine, Kiev

Підписання аd referendum (до ухвалення) є попереднім видом підписання, який виражає остаточну згоду уповноважених представників із текстом договору, однак такий який передбачає необхідність наступного ухвалення уповноваженим органом від держави. Після такого ухвалення підписання аd referendum носить статут повного підписання.
Такий вид підписання використовується у тих випадках, коли уповноважений не повністю впевнений у прийнятності окремих положень договору або коли вони виходять за рамки його повноважень. Часто трапляється так, що для такого підтвердження, вирішення питання про остаточне підписання, потребується певний час. Не рідко трапляється й так, що таке підписання використовується як засіб для відстрочення укладення договору.
Підписання ad referendum робиться представником за умови, що воно потребує наступного затвердження урядом, або ратифікації, або прийняття компетентним органом держави. Проте підписання ad referendum є саме підписанням, хоча і не остаточним, і тому його потрібно відрізняти від парафування. Головна різниця між підписанням ad referendum і парафуванням полягає у такому:
1) у той час як підписання ad referendum є засобом вираження згоди держави на обов''язковість для неї договору, парафування як загальне правило обмежується встановленням автентичності тексту договору і не може бути перетворене в остаточне підписання простим підтвердженням;
2) у той час як підтвердження підписання ad referendum має зворотну силу, тобто робить державу стороною, що підписала договір, із моменту підписання ad referendum, підписання, здійснене після парафування, зворотної сили не має;
3) розходження є і за формою: ad referendum не здійснюється постановкою тільки ініціалів, як парафування. Тому на підписання ad referendum також потрібні повноваження. Підписання ad referendum, якщо воно підтверджується державою, означає остаточне підписання договору з усіма юридичними наслідками, про які говорилося вище. Підписання двосторонніх міжнародних договорів здійснюється на основі принципу альтерната (чергування). Відповідно до нього, у екземплярі двостороннього договору, призначеного для даної держави, що домовляється, найменування цієї держави, підписи її уповноважених, печатки, а також текст договору на мові даної держави поміщаються на першому місці. Для підписів першим місцем вважається місце під текстом із лівої сторони (у тексті арабською мовою — із правої) або ж, якщо підписи ставляться один під іншим, — верхнє місце. На примірнику договору, призначеного для другої сторони, підписи ставляться в зворотному порядку. Альтернат є своєрідним вираженням принципу суверенної рівності всіх держав. Під час підписання багатостороннього договору найменування держав і підписи уповноважених ставляться один під іншим у порядку латинського, російського або іншого алфавіту (вибір алфавіту роблять самі учасники). Місце підписання договору визначається угодою сторін. Міжнародний договір може підписуватися одночасно в одному місці всіма державами, що взяли участь у переговорах, але може бути відкритий для підписання до певного терміну в різних місцях.
Договір підписаний аd referendum, покладає на державу лише морально-політичні зобов’язання. При певних кмовах він може мати і визначене юридичне значення. Представляє інтерес в цьому плані рішення Міжнародного Суду ООН у спорі про кордони між Сальвадором та Гондурасом 1992 року. Суд прийняв до уваги, що Сальвадор не ратифікував положення, які були підписані його представником ad referendum, але й не відмовився від них. Суд також врахував, що Гондурас не відмовився від даного його представниками згоди на тій підставі, що Сальвадор не підтвердив досягнуте врегулювання. Як результат, Суд визнав значення того, що лінія кордону «була погоджена, хоч і ad referendum, у 1934 році, ймовірно, в результаті її практичної обґрунтованості, а також те, що попередня згода настільки довго не оскаржувалась».

Comments0