Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In

Парафування в міжнародному праві (Initialing)

0
5.0
2011/10/17
Location : Ukraine, Kiev

Парафування (initialing – англ.) – попереднє підписання договору, за допомогою чого, встановлюється автентичність тексту договору. Здійснюється воно за допомогою проставлення уповноваженими осіб держави своїх ініціалів у куточку кожної сторінки тексту. У кінці тексту, де зазвичай повинні бути підписи, ініціали не проставляються. Пояснюється такий порядок необхідністю уникнути від сумнівів в тому, що мало місце парафування, а не повне підписання.

Після парафування, уповноважені особи можуть вносити у погоджений текст зміни, доповнення, лише за рішенням експонованих урядів. Тим не менше, бувають випадки коли у парафованому договорі, знаходиться наявна помилка або визнається необхідність замінити одне слово іншим, в таких випадках доповнення та зміни вносяться уповноваженими на те особами, які на полях проставляють свої ініціали .

Положення про остаточний характер парафування здавна затвердилось у практиці держав. Його із самого початку притримувалась практика Радянської держави. У червні 1925 року НКІС сформував свою позицію наступним чином: «…Парафування всього договору означає, що довели до кінця свою роботу та очікують узгодження та згоди з боку уряду» .

Парафування слугує лише засобом автентифікації тексту і не покладає юридичних зобов’язань на тих хто здійснив цей акт. Відомі випадки, коли відмова окремих держав підписати парафований договір вів до зриву його укладення і тим не менш питання юридичної відповідальності не виникало. В червні 1988 року представники 33 держав парафували Конвенцію про регулювання діяльності щодо використання мінеральних ресурсів Антарктики. У липні 1989 року, уряди Франції та Австралії заявили, що вони не приймуть участь у Конвенції. Оскільки Конвенція повинна була бути прийнята всіма державами які парафували її, то відмова цих держав зробило укладення Конвенції неможливим.

Нерідко виникає питання про те, наскільки довго може залишатись договір лише парафованим. Визначених правил по цьому питанню не існує. Все залежить від волі сторін. Однак необґрунтоване затримання остаточного прийняття однією стороною дає іншій стороні підґрунтя для відмови від парафування договору. В березні 1989 році уряд Індії заявив, що тимчасова угода про торгівлю і транзит з Непалом, яка була парафована у вересні 1988 році і тимчасово введена в дію, закінчує свою дію, оскільки Непал не зробив необхідних шляхів до її прийняття.

Парафуватися може не тільки текст в цілому, але й кожні з його частин по міри узгодженості. Таке часткове парафування означає остаточне узгодження уповноваженими відповідних положень, до яких вони вже не можуть повертатись. Таким шляхом, намагаються обійти повторного повернення до дискусії узгоджених положень договору для уникнення безкінечного затримання узгодження тексту.

Треба також відмітити, що парафування не замінює повного підписання. Лише одиночні випадки трапляються у практиці, коли парафований договір в подальшому приймається без стадії його підписання. Так в травні 1955 року був парафований меморандум про результати переговорів між СРСР та Австрією про державний договір. За парафування в даному випадку підписання не слідувало, хоча меморандум уявляє собою угоду держав по важливим питанням.Олександр Карапетян

Керуючий партнер

ЮК "Інкерс"

Comments0