Log In
Login with using your social network account
Password :
 
Log In
Education

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)
Ukraine, Kyivs'ka oblast 04071, Kiev, вул. Фрунзе, 9
View on map
+38 (044) 417-17-57
 • About
 • Programs
 • Photo
 • Ownership :
  Public
 • Degree :
  Bachelor,  Master
 • About :

  Київську державну академiю водного транспорту (КДАВТ) створено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №1970 вiд 14.12.98р., як новий вищий навчальний заклад III та IV рiвнiв акредитацiї. Цим самим завершено тривалий i копiткий процес фундацiї самостiйного сучасного навчального закладу з пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою для галузi морського та рiчкового транспорту.

  Процес створення КДАВТ дозволив органiчно поєднати кращi традицiї в галузi пiдготовки спецiалiстiв-водникiв, що були закладенi старою вищою школою. На протязi багатьох рокiв навчальний заклад вбирав методичнi, матерiально-технiчнi та науковi надбання таких славних попередникiв як Ленiнградський iнститут водного транспорту (ЛIВТ), заснований в 1930р., в Києвi провадив освiтню дiяльнiсть з 1962 р. до 1992 р. (Київський заочний факультет ЛIВТ); Одеська державна морська академiя (ОДМА), заснована в 1944 р., в Києвi провадила освiтню дiяльнiсть з 1992 р. до 1998 р. (Київський фiлiал ОДМА), з 1997 року Київський iнститут водного транспорту (КIВТ ОДМА); Київське рiчкове училище (КРУ), засноване в 1912 р., увiйшло до КФ ОДМА в 1996 р.; Київський суднобудiвний технiкум (КСБ), заснований в 1940 р., увiйшов до КДАВТ у 1998 р.

  На сьогоднi в Академiї здiйснюється пiдготовка бакалаврiв, спецiалiстiв та магiстрiв за 6-ма i молодших спецiалiстiв за 4-ма спецiальностями. В Академiї дiє центр довузiвської пiдготовки для вступу на денну та заочну форми навчання, проводиться набiр слухачiв до аспiрантури, є можливiсть одержати другу вищу освiту. Академiя має контакти iз зарубiжними вищими навчальними закладами подiбного профiлю. Для випускникiв є можливiсть одержати пiслядипломну освiту за кордоном.